Obsah e-knihy Programujeme v Pythonu

1 Úvod

2 Instalace jazyku Python a spuštění prostředí IDLE
3 Grafické příkazy
   3.1 Vytvoření grafické plochy
   3.2 Souřadnice bodů a kreslení čar
   3.3 Kreslení obdélníků
   3.4 Kreslení elips
   3.5 Psaní textu do grafické plochy
4 Proměnné a náhodné hodnoty
   4.1 Náhodná čísla a příkazový režim (shell)
   4.2 Proměnné a náhodná barva
   4.3 Kreslení obrázků na náhodném místě
5 Opakování části programu – for cyklus
   5.1 Opakujeme vykonávání příkazů
   5.2 For cyklem kreslíme obrázky s pravidelností
6 Vytváříme podprogramy
7 Úlohy na opakování I

8 Klikání myší a ovládání klávesnicí
   8.1 Reakce na levé tlačítko myši
   8.2 Reakce na pravé tlačítko myši
   8.3 Reakce na mačkání klávesnice

9 Podmíněné příkazy
10 Časovač
11 Tlačítka a vstupní pole
12 Posouvání objektů canvasu
13 Vytváříme jednoduché hry
    13.1 Testovač pozornosti
    13.2 Chytání míčků
    13.3 Hledej procento
14 Úlohy na opakování II
15 Pracujeme s textem
16 Test – Závody rytířů
17 Poznámky
18 Bibliografie

Obsah e-knihy Testy k učebnici Programujeme v Pythone

Obsah
Úvod
Dôležité informácie...
1. Testy s riešením a hodnotením
1. 1 Zadania testov
    Test č. 1 A po kapitole 4.2
    Test č. 1 B po kapitole 4.2
    Test č. 1 A po kapitole 5
    Test č. 1 B po kapitole 5
    Polročný test č. 1 po kapitole 7
    Polročný test č. 2 po kapitole 7
    Test č. 1 A po kapitole 10
    Test č. 1 B po kapitole 10
    Test č. 1 A po kapitole 12
    Test č. 1 B po kapitole 12
    Test č. 2 po kapitole 11
    Polročný test č. 1 po kapitole 14
    Polročný test č. 2 po kapitole 14
    Polročný test č. 3 po kapitole 14
1. 2 Riešenie testov
    Test 5101A
    Test 5101B
    Test 5201A
    Test 5201B
    Test 5301
    Test 5302
    Test 6101A
    Test 6101B
    Test 6201A
    Test 6201B
    Test 6202
    Test 6301
    Test 6302
    Test 6303
1. 3 Hodnotenie testov
    Test 5101 AB
    Test 5201 AB

    Test 5301

    Test 5302
    Test 6101A
    Test 6201A
    Test 6202
    Test 6301
    Test 6302
    Test 6303
2. Zadania ďalších testov
    Test č. 2 A po kapitole 3
    Test č. 2 B po kapitole 3
    Test č. 2 C po kapitole 3
    Test č. 3 A po kapitole 3
    Test č. 3 B po kapitole 3
    Test č. 2 A po kapitole 6
    Test č. 2 B po kapitole 6
    Test č. 3 A po kapitole 5
    Test č. 3 B po kapitole 5
    Test č. 4 A po kapitole 5
    Test č. 4 B po kapitole 5
    Test č. 4 C po kapitole 5
    Test č. 4 D po kapitole 5
    Polročný test č. 3 A po kapitole 7
    Polročný test č. 3 B po kapitole 7
    Polročný test č. 4 A po kapitole 7
    Polročný test č. 4 B po kapitole 7
    Polročný test č. 5 A po kapitole 7
    Polročný test č. 5 B po kapitole 7
    Polročný test č. 6 A po kapitole 7
    Polročný test č. 6 B po kapitole 7
    Test č. 2 po kapitole 10
    Test č. 3 A po kapitole 11
    Test č. 3 B po kapitole 11
    Polročný test č. 4 A po kapitole 14
    Polročný test č. 4 B po kapitole 14
    Polročný test č. 5 A po kapitole 14
    Polročný test č. 5 B po kapitole 14
    Polročný test č. 5 C po kapitole 14
    Polročný test č. 5 D po kapitole 14

Obsah e-knihy: Príručka pre učiteľa
k učebnici Programujeme v Pythone

Úvod
1 Štátny vzdelávací program
2 Vzdelávacie plány
3 Grafické príkazy
3.1 Vytvorenie grafickej plochy
3.2 Súradnice bodov a kreslenie čiar
3.3 Kreslenie obdĺžnikov
3.4 Kreslenie elíps
3.5 Písanie textu do grafickej plochy
4 Premenné a náhodné hodnoty
4.1 Náhodné čísla a príkazový režim (shell)
4.2 Premenné a náhodná farba
4.3 Kreslenie obrázkov na náhodnom mieste
5 Opakovanie časti programu - for cyklus
5.1 Opakujeme vykonávanie príkazov
5.2 For cyklom kreslíme obrázky s pravidelnosťou
6 Vytvárame podprogramy
7 Úlohy na opakovanie I

8 Klikanie myšou a ovládanie klávesnicou
8.1 Reakcia na ľavé tlačidlo myši
8.2 Reakcia na pravé tlačidlo myši
8.3 Reakcia na stláčanie klávesnice

9 Podmienené príkazy
10 Časovač
11 Tlačidlá a vstupné pole
12 Posúvanie objektov canvasu
13 Vytvárame jednoduché hry
13.1 Testovač pozornosti
13.2 Chytanie loptičiek
13.3 Hľadaj percento
14 Úlohy na opakovanie II
15 Pracujeme s textom
16 Test - Preteky rytierov
17 Poznámky
18 Použitá literatúra